محققان با دستکاری ژنتیک یک نوع ویروس توانسته اند به موفقیت قابل توجهی در درمان سرطان دست پیدا کنند.

محققان توانسته اند ویروسی را تولید کنند که پس از ورود به بدن سلول های سرطانی را کشف و نابود کند. به گفته این محققان یافته های تحقیقات آنها می تواند روزی به تغییر روش های درمانی منجر شود. متخصصان سرطان شناسی می گویند کاربرد ویروس ها در درمان این بیماری بسیار امیدوارکننده است.

محققان می گویند این روش امید تازه ای را در کاهش نیاز به روش های مداخله ای مانند جراحی برای درمان سرطان به وجود آورده است.

دانلود سمینار درمان با میکروارگانیسم ها

Microbiology

امیر شمس در خرداد - ۱۶ - ۱۳۹۲

ديدگاهي بدهيد !